Ljus åt världens fattigaste

Att hjälpa till i utsatta delar av världen har alltid varit viktigt för mig och min familj. Genom möjligheterna och kunskaperna som finns inom Holtab, beslutade vi oss för att försöka underlätta livet för människorna i den nepalesiska byn Jyamrung då vi under 2009 installerade solceller som gav ljus åt sju av byns fattigaste hushåll.

Vi samarbetar med föreningen Tuki Nepal, och efter det lyckade solcellsprojektet satte vi även upp ett mikrokraftverk och ett elnät som försåg hela byn med el. Vi har regelbundet varit på plats i Nepal och lyssnat på Jyamrungs behov av el i vardagen. Vi har startat och stöttat utbildningen av lokala linjeoperatörer och pratat om elsäkerhet och följt upp och kontrollerat projektet. Elnät och mikrokraftverk har ägts och skötts av byn Jyamrung och skapat stolthet och självkänsla bland människorna.

Elen har också öppnat upp möjligheter för sjukstugan att ge god vård och ljuset från lampor betyder att byns barn kunnat läsa läxor på kvällarna. Familjer har även fått efterlängtade möjligheter att ladda sina mobiltelefoner och på så sätt hålla kontakten med gästarbetande fäder och söner i Malaysia, Qatar och Förenade Arabemiraten.

Men livet är inte rättvist. Jordbävningskatastrofen den 25 april 2015 raserade allt arbete. Byn Jyamrung på Himalayas sydsluttning förlorade nästan allt: risböndernas enkla lerhus störtade in tillsammans med skola, sjukstuga och elledningar. Mikrokraftverket stod pall jordbävningen och efterskalven, och man kan fortfarande ladda sina mobiltelefoner i byn. Men elnätet måste byggas upp igen.

Vårt mål är nu att så fort som möjligt försöka återställa allt. Vill du också hjälpa till och stötta vår utmaning är du varmt välkommen att kontakta mig.