Fregatten igen

Dags nu

Följetongen med den norska Fregatten Helge Ingstad går vidare. Tydligen dags för bärgning nu. Hoppas oturen är över nu för detta haveri som kantats av många konstiga omständigheter. Dyrt blir det i alla fall när allt skall summeras någon gång i framtiden. Det kommer bli många intressanta diskussioner framöver. Vem har ansvaret på bryggan? Hur skiljer man på fartyg och landbacken? Hur säkrar man ett ännu ej sjunket fartyg från att sjunka djupare? Hur undviker man fler kollisioner efter haveriet?