HOLTAB i Tingsryd och SFT i Väckelsång

Ljuset finns där

I dessa tider är det en stor förmån att få verka i två fantastiska organisationer. Två företag där personalen bara kavlat upp ärmarna och jobbat på. En enorm vilja inriktad på att hitta nya lösningar för att få verksamheten att fungera. Man blir bara så glad mitt i kaoset.