Sårbart

Otryggt

När stormen Alfrida drar in slås Gotland ut. Inte ok att el och telenäten slocknar för en storm. Vågar inte tänka på hur sårbarheten skulle vara mot sabotage eller en kombination av detta och extremväder. Sverige borde kunna bygga bort risker på ett helt annat sätt. Icke godkänt.