Äntligen!

Rätt väg

Yrkeshögskolorna noterar nu en kraftig ökning av antalet kvinnor på byggutbildningarna. Ett bra val! Ni är efterlängtade både på skolorna och ute på arbetsplatserna. Kanske närmar vi oss ett läge med en mer blandad könsfördelning inom teknikyrken. Bra för alla. Bra för Sverige.