Trovärdighet

Hoppsan!

Det stormar kring Volkswagen om hur man manipulerat miljötester i USA. Självklart omöjligt att försvara om det är på detta viset. Effekterna på lång sikt av det som hänt är nog omöjliga att förutspå. Troligtvis får vi se en rad olika konsekvenser utanför de rent juridiska och ekonomiska. Utvecklingen av elbilar får säkert en extra injektion av detta. Ett ifrågasättande av tysk kvalité kommer säkert att diskuteras. En ökad etisk debatt kopplad till ett företags varumärke är säkert sannolik. Krishanteringen, kanske jämfört med BP:s oljeskandal blir nog något att reflektera över. Internkontroll, ansvar och hur man får överblick i gigantisk organisation känns som ett spännande ämne. All media kastar sig nu över denna soppa som blodtörstiga gamar men media får nog också vara tydliga med vilket budskap man vill förmedla. SvD exempelvis hänger ut Volkswagen och dess dieselbilar precis som all annan media men beskriver också samma dag men på annan plats i tidningen Volkswagens dieselbil som en “dragstark superatlet”. Möjligtvis bör man se över den interna kommunikationen på SvD.