Nepal

Ett hårt arbete väntar

HOLTAB bygger upp i byn Jyamrung igen efter jordbävningen. Vi fokuserar på att återställa elnätet och försöker samtidigt tänka på hur vi kan bygga för att klara framtida naturkatastrofer. Just nu plågas landet av jordskred som blir effekten av den instabilitet som jordbävningen skapat. Vi samarbetar sen många år med Björn Söderberg som finns på plats. Björn skickar mig bilder och vissa bilder som denna behöver nog ingen ytterligare kommentar.