Campus

Tveksamt

Mycket energi har lagts genom åren för att försöka integrera campus på Växjö Universitet med centrum i Växjö. Tror det är ganska meningslöst. Studenterna uppskattar nog mer gemenskapen på campus. Ämnet har diskuterats så länge jag kan minnas och det är sen 70-talet.