CNN

Välbevakat

Givande besök på CNN i Atlanta där bevakningen och kontrollen av besökarna är minst lika omfattande som på en välbevakad flygplats. Men journalister är ju numera en måltavla för terror och extremister. Därför känns det extra glädjande att man fortsätter att ta emot besökare trots den hotbild som finns.