Demokrati

Alternativet är sämre

Åter är frågan om demokratins framtid i fokus. Allt fler verkar föredra någon form av envåldshärskare kanske mest som en protest mot en demokrati som inte fungerar. När förtroendevalda inte längre inger förtroende rämnar systemet och ganska så naturligt så söker man något annat. Min tro är ändå att ”något annat” är en kortvarig lycka. Extrema partier lockar inte mig även om de kan ha lyft fram frågor som andra vägrat att ta i. Problemet ligger helt klart hos de etablerade partierna vars förmåga att göra det som de flesta önskar inte fungerar. Som företagare tycker jag mig se väldigt många exempel på bristande ledarskap och företagande. Det kan vara onödigt dyra lösningar med hyrläkare, otydlighet kring polisens organisation, oändliga köer i vården eller alldeles för sen hjälp för barn som mår dåligt. Förutom allt lidande detta innebär för individen så tappar människor förtroende. Och det kostar pengar, stora pengar, onödiga pengar. Det offentliga måste bli mycket bättre på att göra bra affärer och samtidigt kunna se till individen. För oss i industrin är detta en självklarhet. Den dagen vi inte kan kombinera dessa två saker är vi borta. Men en kommun som inte fungerar försvinner oftast inte. Den går bara lite sämre med lånade pengar, anställda som mår dåligt och missnöjda kommuninvånare. Därför behöver vi betydligt mer affärsmannaskap och samtidig omtanke om individen i det offentliga. NU!