Indien

El för alla

Indien påstår nu att man elektrifierat hela landet. Vissa kritiska röster påstår att det inte är helt sant. Frågan visar ändå hur avgörande elektricitet anses vara för ett lands utveckling. Det som förvånar är att man bygger ut kärnkraften så kraftfullt. Varför valde man inte mer förnybar energi?