Elbilar och elnätet

Inte helt enkelt men säkert bra för de flesta

Slulle proppen lossna och försäljningen av elbilar och hybrider exempelvis bli dominerande inom tjänstebilssegmentet kommer kritiska punkter i vårt elnät snabbt bli tydliga. Exakt vad detta kommer att innebära vet nog ingen egentligen. Men nya smarta lösningar för att styra och transportera el åt alla möjliga håll är nog ingen högoddsare. Utmaningen handlar om att snabbare och bättre än andra tolka situationen och försöka förstå vad det innebär för mig som privatperson eller företagare. Fler privatkunder med egen produktion av el ställer också krav på de redan nu pressade elnätbolagen. Kan tänka mig större privatägda solanläggningar på platser där förutsättningarna är goda. Exempelvis så har ju många lantbrukare satsat på vindkraft historiskt. Många ligger nu i startgroparna för solanläggningar.