Ensamheten

Inte bara här

Ensamhet tycks vara ett allt större problem. Antalet ensamhushåll ökar på många håll. I Sydkorea lever många ungdomar ensamma. I digitaliseringens tid blir den mänskliga kontakten lätt en bristvara. Är säker på att detta kommer förändras när man bättre förstår att fysiska möten är grunden för hela vår existens.