Fjärrstyrning till sjöss

Mycket på gång

Elektrifiering till sjöss kommer starkt nu och nästa fas på havet kommer nog handla om fjärrstyrning. Redan i dag pågår tester kring styrning och navigering av fartyg utifrån. Tippar att Norge kommer att ta taktpinnen i den här utvecklingen precis som vanligt när det gäller teknikutveckling till havs.