Tänk om innan du blir pinsam

Miljövänligt flyg

När Boeing går in och satsar pengar på Zunum Aero är det en tydlig markering att det miljövänliga flyget är på gång. Den utveckling vi ser med eldrivna fordon på land och på vatten kommer givetvis fortsätta även i luften. Är du motståndare till flyg i allmänhet eller på grund av miljöskäl är det nog dags att tänka om något innan du blir pinsam. Fortsätt gärna att kritisera dagens flyg men stoppa inte en miljövänlig utveckling.