Ärligt talat

Nöjda?

Inte kan man vara nöjd med hur Sverige sköter sitt flyktingmottagande? Jag tycker det är ett stort svek att familjer får leva i åratal i Sverige utan besked. Barn som gått i svensk skola och fått svenska kompisar skall plötsligt skickas i väg. Det måste gå att snabba på processen.