Flyktingstömmar

Spridning

Efter de stora flyktingströmmarna i Europa så uppstår nu liknande strömmar allt mer i Central och Sydamerika. Och inte bara gruppen i Centralamerika på väg mot USA utan även exempelvis alla som flyr i från Venezuela. Förvaring och läger blir nog det troliga slutmålet för dessa stackare som flyr från våld och fattigdom. Tråkigt att inte finns någon som kan rätta till problemen i de länder man flyr i från. Det saknas verkligen ett handlingskraftigt FN i dag.