För stor för sitt eget bästa

Liten är stark

I bland undrar jag om det finns en optimal storlek. Speciellt företag verkar vid en viss storlek fullständigt tappa kontrollen över den egna organisationen. Även stora fackliga organisationer tycks ibland drabbas av denna sjuka. I den svenska fjällvärlden finns många små aktörer som ständigt kämpar för sin överlevnad. Små jordbruk och gårdar, turistföretagare och turistorter fristående från den stora dominerande aktören på marknaden. Tänk vad tråkigt det vore om det bara fanns ett företag, en aktör i den svenska fjällvärlden. Konkurrens är nyttigt.