Sammanfattning

Bra början

Efter några dagar i och kring sjukstugan i Jyamrung kan man konstatera att byn fått en mycket funktionell byggnad. Stabil och bra planerad byggnad som kommer klara sin uppgift bra. Sen hänger mycket givetvis på bemanningen och att vi på HOLTAB även i fortsättningen kan bistå. Först och främst med ett bra system för reservkraft.