Sverige kan bättre

Tokfel

Inköpsproblemen inom svensk sjukvård är oacceptabla. Att köpa billigt är inte alltid rätt. Kvalité, historik, garantier och handlingskraft vid problem måste få en helt annan betydelse vid upphandling. Detta kommer att bli dyrt för svenska folket. Och framförallt får människor lida i onödan. Nu är det dags för det offentliga Sverige att se över sina kriterier för upphandling.