Dimman lättar

Bakom Brexit

Dimman lättar och fler och fler förklaringar syns nu till varför Storbritanniens befolkning valde att lämna EU. Det var framför allt äldre människor som valde bort Europa. Ungdomar som har många år kvar i arbetslivet och som såg fördelarna med unionen, mångfalden och den gemensamma arbetsmarknaden ville annorlunda. Nu jublar extremister världen över eftersom beslutet innebär ökad splittring och konflikt. Var det verkligen dessa människor man ville ge kraft och energi när man röstade nej till Europa?