Flyg åt olika håll

Sverige och Norge

Olika är vägarna som Sverige och Norge valt i luften. I Sverige väljer vi att problematisera flygtrafik och i Norge väljer man att se det som en enorm möjlighet till miljöförbättringar.
Avinor driver exempelvis på utvecklingen i Norge med biobränslen. Man räknar med att ha eldrivna flygplan i luften om några år. Och 2040 ska allt inrikesflyg vara fossilfritt. Dessutom skall då flygningar upp till 1.5 tim utföras med elflygplan. I Sverige uppmuntrar vi inte näringslivet till att utveckla en flygtrafik som belastar miljön mindre. Detta innebär troligtvis också att vi kommer tappa många framtida företag och arbetstillfällen inom detta teknikområde. Så tråkigt..