Krasch

Kombination gissar jag

Krascherna med Boeing 737 Max 8 är riktigt tragiska. Min gissning som pilot är att orsaken inte bara handlar om planet utan lika mycket om andra saker. Det finns många system som skall hjälpa piloten att flyga i dag men förmågan att flyga när systemen havererat är grunden i all flygning. Fortsättning följer.