Sannolikhet

Kvinnor i fokus

När andelen kvinnor på våra högskolor och universitet nu klättrar över 60% ökar nog sannolikheten att hitta talangerna i just den gruppen. Det företag eller den organisation som då samtidigt fortsätter att anställa enbart män kommer troligtvis att på sikt försämra bolagets möjligheter inför framtiden. Problemet med att killarna inte längre kommer in på skolorna blir samtidigt en av våra största utmaningar framöver.