Kaos

Lite sent, kanske?

Att brittiska Labour nu vill ha en ny folkomröstning om Brexit är både komiskt och tragiskt. Hur kan man klanta till en så viktig fråga? Hur kan man vilseleda ett helt folk? Hur detta kommer sluta är inte lätt att veta. Men nog känns det som att chansen ökat för att vi slipper detta eländiga Brexit till slut.