Kampen om Bolivia

Uppvaktade

När omställningen till elfordon nu intensifieras kommer också kampen om råvarorna att öka i omfattning. Tillgången på Litium blir en kritisk faktor. Eftersom det mesta av reserverna finns i Bolivia så kommer många hugade spekulanter samlas där. Att utvinna Litium är en miljörisk. Frågan är hur bra man kommer ta hänsyn till det?