Nytt gäng!

Vi bygger upp landet

Nu är ett nytt gäng på väg till Nepal. HOLTAB fortsätter med att hjälpa till med att bygga upp landet efter jordbävningen. Som vanligt fokus på en rad olika områden. Reparationsverkstaden i Khatmandu kommer säkerligen att får ett lyft. Vad händer sen? Fler verkstäder eller mobila verkstäder? Behovet av att kunna göra mer ute på projekten lär öka.