Majoritet

EU

En majoritet av svenskarna är för EU. Äntligen något positivt om gemenskap. Annars har detta år mest handlat om splittring. Känner oro för hur USA och Storbritannien skall hantera sina relationer och avtal med övriga världen framöver. Att Merkel vill sitta kvar är ändå en tröst.