Alltid tillgänglig och nåbar

Balans nödvändigt

Den allt mer intensiva debatten om nödvändigheten om att alltid vara nåbar känns uppfriskande. De flesta yrken kräver egentligen inte detta men många känner sig ändå tvungna. Skillnad mellan jobb och fritid är viktig anser jag och givetvis en individuell fråga. Vissa störs inte av att bli störda och för andra är det störande. Men alla behöver nog avkoppling.