Jordbävningen och biståndsarbetet

Det finns hopp

HOLTAB är sedan många år engagerade i byn Jyamrung i Nepal. Vattenkraftverket vi byggt klarade katastrofen men ledningsnätet är skadat. I dag fick jag telefonkontakt med Björn Söderberg som är bosatt i Nepal. Han hjälper oss oerhört med vårt uppbyggnadsarbete. Huvudstaden Kathmandu har sakta börjat hämta sig men på landsbygden är i princip alla byggnader i katastrofområdet raserade. Det gäller även vår by. Monsunen sveper nu in över landet och risken för jordskred ökar dramatiskt. Det vi har framför oss på HOLTAB är många års uppbyggnadsarbete. Men vi ger oss aldrig. Glädjande nog är vi nu 16 personer på HOLTAB som är engagerade i arbetet. Välkommen att följa uppbyggnadsarbetet på denna blogg!