Nordic Innovation House

Palo Alto igen

En stöttepelare för Nordiska startups är Nordic Innovation House i Palo Alto. Här skapas viktiga nätverk som stöttas exempelvis av Vinnova som arbetar för att stärka innovationskraften för svenska företag.