Norsk soppa

Konstigt

Försöker få en bild av hur man hanterar den norska dopinghistorien i Norge. Och det känns inte riktigt bra. Det verkar mest vara en diskussion om strafflängd och inte om varför det hände och vad man skall göra annorlunda framöver. Tror man gör fel som strider om just hur lång tid avstängningen skall vara. Tror som många andra att ett snabbt och klart beslut är bättre för alla än en lång period av osäkerhet kring just strafflängden.