Demokratin i skymning

Nu är det allvar

Anser att media tidigare till stor del spårat ur när man skapat skandaler ur tomma intet. Men nu får man en gyllene chans att bevisa sin viktiga roll i samhället. Skillnaden är att nu handlar det om vår demokrati. Nu är det allvar. Vill vi inte att västerländska demokratier skall tas över av envåldshärskare i framtiden så är det dags att kavla upp ärmarna. Sätt i gång och granska alla självgoda extremister som försöker rasera det vi byggt upp i våra demokratiska samhällen.