Ljuset finns

Rätt väg

Positivt att se simundervisning för vuxna nya svenskar på många håll i landet. Alla former av undervisning är bra för integrationen. Viktigt att alla får ta del av de traditioner och möjligheter som finns i vårt land. Att simma och lära sig skidåkning och annan vinteridrott kan man kanske baka in i SFI på något smart sätt? Även elitidrotten tillförs stor kompetens redan i dag tack vare invandringen. Exempelvis är fristilsbrottningen kraftigt på väg framåt i Sverige.