Mörka moln

Total oförmåga

Oförmågan att skapa fred när diktaturen rensats bort verkar vara total på den här planeten. Libyen kan väl knappast anses blivit fredligare och mer demokratiskt nu än tidigare. Nu verkar Irak och Syrien följa i samma spår. Man har inte ens fått bort terrorgrupperna men ändå har de grupper som nyligen stred sida vid sida nu börjat bekämpa varandra i stället. Vissa regioner känns fullständigt omöjliga att utveckla på ett demokratiskt sätt.