Det håller inte längre

Nytt tänk behövs!

När 10 % av Malmös befolkning får försörjningsstöd blir man bekymrad. Viktigt att människor får stöd för att klara sig men utanförskapet måste brytas och man måste få komma in på arbetsmarknaden. Fördomar, regelverk och starka organisationer håller människor borta från arbetsmarknaden. Dags för en bred krisdelegation över partigränser och block. Vi måste i alla fall försöka.