Bättre?

Nja..

Hör på nyheterna att läget i Svenska Akademien nu förbättrats avsevärt. Ja, enligt någon i gruppen då. Kollade därför deras hemsida i dag. Fjorton platser tillsatta och fyra vakanser. Dessutom bara två kvinnor. Bättre? Knappast!