Fy så hemskt!

Överdrivet

En av våra dagstidningar varnar i dag för ett kommande snöoväder. Rubriken innehåller bl.a. den otroligt skrämmande formuleringen: “Det kommer att bli flera centimeter.” När blev lite vitt på marken en naturkatastrof? Hur blev det så här? Vem eller vad driver på denna överdrivna rädsla för snö?