Vad styr utvecklingen?

Framtidsyrke - politisk analytiker

Känns som det behövs mycket mer av politiska analyser av världsläget just nu. I alla fall för de stackare som försöker hänga på börserna i upp och nedgång. Hur olika nationer sköter sin ekonomi känns klart överordnat hur enskilda företag och branscher förväntas utvecklas. Alla bara sveps med i raset när tilltron till länder som Kina, Brasilien och Grekland sviktar. Demokrati och minskad korruption kommer nog fortsatt vara en bra drog för de länder som vill känna ruset av framgång.