Ram förklarar

Rörigt?

Ram förklarar..

När är det egentligen kraftstationen i Jyamrung är i gång egentligen? Är det på dagen eller på natten? Ram förklarar men det blir nog lite rörigt?