Samtal pågår

Nu börjar det likna något...

Samtal pågår mellan stora tyska biltillverkare mot en ny standard. Intentionen är att ladda elbilar för 40 mils körning på en kvart. När detta är möjligt tror jag hela bilmarknaden kommer att tippa över och elbilen bli norm för framtiden. Laddstolpstrukturen och elförsörjningen tror jag är de kritiska faktorerna och mer komplexa att lösa än själva utvecklingen av bilarna.