Kontraster

Demokrati eller diktatur

Funderar på demokrati i förhållande till stabilitet, ekonomi och tillväxt. Venezuela har präglats av två envåldshärskare de senaste 10 åren. Den senare (en man) försöker nu med alla trix och medel behålla makten. I dag skjuts protesterande studenter ner på gatan och samhället har ekonomiskt slutat att fungera. Tyskland har ett stabilt demokratiskt styre (en kvinna) sedan många år och en god ekonomi. Arbetslösheten har sedan finanskrisen 2008 minskat med 2,9%. Kanske något att tänka på i dessa dagar när extrempartier försöker ta över den politiska arenan i många europeiska nationer. En röst på ett extremparti är för mig en röst på väg bort från demokrati och en röst bort från stabilitet och god ekonomi.