Snart över

Sverige nästa

Snart är året som invandrare över. Många intryck som skall bearbetas och bli till idéer på hur vi i Sverige skall bli bättre på att ta emot nyanlända. Några snabba direkt:

Språket – undervisning från dag ett!

Gemenskapen – alla invandrare bör vara med i en svensk förening.