Språkets betydelse

Tala är guld

Alltid spännade att fundera över fenomenet Schweiz. Av alla förklaringar över landets starka framgångar tycker jag just språket är en extra spännade faktor. Att redan från barndomen få lära sig att behärska flera olika språk är givetvis en solid grund för exempelvis framgångsrik handel. Ganska stor skillnad på språkkunskaperna jämfört med grannarna Frankrike och Italien, exempelvis.