Blind av kärlek

Idrottsstyrelse

Får då och då frågan på vad som skiljer en “vanlig” styrelse och en idrottsstyrelse. Egentligen väldigt lite förutom något annorlunda regelverk för föreningar. Den stora skillnaden och svårigheten brukar handla om kärlek. Ett engagemang i en idrottsstyrelse bottnar ofta i ett intresse eller i värsta fall en total hängivenhet för en idrott eller ett lag. Därför ser vi i bland idrottsföreningar eller andra föreningar där styrelser fullständigt tappat grepp om ekonomi och verksamhet. Man tycker helt enkelt för mycket om sin förening och tar fel beslut på grund av detta. Risken med detta är att man fortsätter att administrera en förening i stagnation eller förfall. Jo visst är det svårt att få personer att engagera sig men fel personer på fel grund kan bli en katastrof. Botemedlet i detta fall och i många andra fall brukar vara ett par nytänkande kvinnor i styrelsen eftersom den här sjukan enligt mig är normalt sätt ett manligt problem.