Inte så inspirerad

Snart val

Den politiska röran efter Almedalen känns om möjligt ännu mer rörig. Har nog aldrig varit så oinspirerad inför ett riksdagsval. En arsenal av vallöften avlossades som vanligt men blir något av detta verklighet? Spelbolagen tjänar pengar på osäkerheten, naturligtvis! Detta retar mig nog mest. Allt känns så oseriöst och ovärdigt när fokuset ligger på spel på vilket parti som vinner. Inte på vilket parti som vinner.