Tänk om

Typ av bostad avgörande

Det blir allt mer tydligt att bostaden styr möjligheten till att köra elbil. Allt från garageregler i radhusområden, begränsat antal laddstolpar invid flerbostadshus till kapacitetsproblem i elnäten begränsar i dag möjligheten för väldigt många att köra elbil. Att priserna sjunker på elbilar hjälper ju inte om det finns annat som hindrar. Var finns det helhetsgrepp som tar tag i problematiken?