Tesla

Kraftmätning

Tesla och tyska metallfacket är väl inte riktigt överens just nu. Vad striden handlar om är inte riktigt enkelt att förstå. Men det är två starka organisationer som båda skulle kunna vinna mycket på en överenskommelse. Att erbjuda personligt delägarskap är komplext. Hoppas ändå man når en lösning snarast.