Rejält kliv

Fördubbling

Tesla dubblerar sin försäljning i Norge 2017. Ett väl utbyggt nät av laddstationer är nog en viktig del av förklaringen till detta. Dessutom ligger de ofta bra placerade för matpauser. Just placeringen av laddstationer blir oerhört intressant att följa när konkurrenterna lanserar sina modeller nästa år. Kommer man att kunna matcha Tesla?