Kontraster

Schweiz eller Venezuela

Läser om den fruktansvärda utvecklingen i Venezuela samtidigt som jag kör genom det välmående Schweiz. Kontrasterna kan nog inte bara större. I den socialistiska diktaturen i Venezuela dör folk på gatorna när de attackeras av presidentens trupper. Mödradödligheten och spädbarnsdödligheten skjuter i höjden nu när samhället kollapsar. Det finns inga läkemedel längre. Fruktansvärt!